espa

Παραδοτέα


ΕΕ1 | Πρωτοπόρα διεργασία βέλτιστης παραγωγής βιομάζας μικροφυκών από επιλεγμένα στελέχη

Παραδοτέο 1.1 - Προσδιορισμός των συνθηκών καλλιέργειας των επιλεγμένων στελεχών των μικροφυκών σε συμβατικό ΦΒΑ εργαστηριακής κλίμακας και σύγκριση παραγωγικότητας και σύστασης της βιομάζας των στελεχών

Παραδοτέο 1.2 - Πρωτόκολλο καλλιέργειας μικροφυκών υψηλής συγκέντρωσης σε καινοτόμο σύστημα ΦΒΑ για μαζική παραγωγή βιομάζας επιθυμητής σύστασης

Παραδοτέο 1.3 - Στρατηγική μεγέθυνσης υπό κλίμακα του καινοτόμου συστήματος ΦΒΑ και μετάβασης από ασυνεχή/ημισυνεχή σε συνεχή λειτουργία

 

ΕΕ2 | Αποτελεσματική αξιοποίηση της φωτεινής ενέργειας για φωτοσυνθετικά συστήματα

Παραδοτέο 2.1 - Σύνθεση ανόργανων φώτο-διεγειρόμενων μίκρο-σωματιδίων με παρατεταμένη εκπομπή φωτός επιθυμητού μήκους κύματος και βέλτιστης έντασης ακτινοβολίας

Παραδοτέο 2.2 - Αναβάθμιση των σωματιδίων φωταύγειας με πρόσδοση μαγνητικών ιδιοτήτων για αποτελεσματική ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση

 

ΕΕ3 | Αξιολόγηση της διατροφικής δυναμικής των μικροφυκών 

Παραδοτέο 3.1 - Σύσταση βιομάζας μικροφυκών ως προς το περιεχόμενο πρωτεϊνών και σακχάρων

Παραδοτέο 3.2 - Σύσταση βιομάζας μικροφυκών ως προς το περιεχόμενο των λιπαρών οξέων και χαρακτηρισμός του λιπαρού κλάσματος

Παραδοτέο 3.3 - Αξιολόγηση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και άλλων συστατικών της βιομάζας μικροφυκών ως πρόσθετων σε προϊόντα ανθρώπινης διατροφής

Παραδοτέο 3.4 - Αξιολόγηση χαρακτηριστικών βιομάζας για τη χρήση τους για διατροφή πουλερικών και ιχθυηρών

ΕΕ4 | Αξιοποίηση των επιμέρους κλασμάτων της βιομάζας μικροφυκών στην αγρο-διατροφική αλυσίδα

Παραδοτέο 4.1 - Πρωτόκολλο παραγωγής ζωοτροφής και ιχθυοτροφής εμπλουτισμένης με μικροφύκη

Παραδοτέο 4.2 - Παράμετροι ανάπτυξης πουλερικών που διατράφηκαν με εμπλουτισμένη με μικροφύκη τροφή

Παραδοτέο 4.3 - Παράμετροι ανάπτυξης ιχθύων που διατράφηκαν με εμπλουτισμένη με μικροφύκη τροφή

Παραδοτέο 4.4 - Χαρακτηρισμός του προφίλ λιπαρών οξέων ιχθύων και πουλερικών που διατράφηκαν με εμπλουτισμένη με μικροφύκη τροφή

Παραδοτέο 4.5 - Ανάκτηση και αξιοποίηση συστατικών για την ανάπτυξη προϊόντος ανθρώπινης διατροφής

Παραδοτέο 4.6 - Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμου γαλακτοκομικού προϊόντος ανθρώπινης διατροφής

 

ΕΕ5 | Ενεργειακή αξιοποίηση και περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειμμάτων της διεργασίας

Παραδοτέο 5.1 - Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός υπολειμματικών ρευμάτων βιοδιυλιστηρίου

Παραδοτέο 5.2 - Αξιολόγηση αναβάθμισης υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του βιοδιυλιστηρίου σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Παραδοτέο 5.3 - Πιλοτική παραγωγή βιοκαυσίμων για ενεργειακή βελτιστοποίηση του προτεινόμενου βιοδιυλιστηρίου και/ή εμπορική αξιοποίηση

 

ΕΕ6 | Μελέτη αειφορίας και εμπορικής εκμετάλλευσης της προτεινόμενης τεχνολογίας και ανάπτυξη εξωστρέφειας του έργου

Παραδοτέο 6.1 - Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την εσωτερική και εξωτερική διάχυση των αποτελεσμάτων

Παραδοτέο 6.2 - Ενδιάμεση έκθεση δράσεων διάχυσης

Παραδοτέο 6.3 - Ανάλυση του κύκλου ζωής και των περιβαλλοντικών επιδράσεων της τεχνολογίας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών και προϊόντων αυτών

Παραδοτέο 6.4 - Τέχνο-οικονομική μελέτη και στρατιγικό επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης της τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα με υψηλούς δείκτες αειφορίας και βιωσιμότητας

Παραδοτέο 6.5 - Οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδας παρουσίασης της τεχνολογίας σε παραγωγικούς φορείς και ανάπτυξη δικτύου εμπορικών συναλλαγών των επιχειρηματικών Φορέων του Έργου

Παραδοτέο 6.6 - Τελική έκθεση δράσεων διάχυσης και αξιοποίησης τεχνολογίας