espa

Ερευνητικές Ομάδες

Μέλη ομάδας ΑΠΘ

Image

Χρήστος Χατζηδούκας

Ο Χρήστος Χατζηδούκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Απέκτησε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου (1999-2003) και έχει αναπτύξει εκτεταμένη και πολυδιάστατη ερευνητική εμπειρία (εργαστηριακή και υπολογιστική), μεγαλύτερη των 15 ετών, με την ενεργή συμμετοχή του σε 13 ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά κι εθνικά) σε πέντε εκ των οποίων ήταν επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της ομάδας συντονισμού και παρακολούθησης τους.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν α) στη μηχανική συστημάτων διεργασιών παραγωγής βιοχημικών προϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών με αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών και αγροτικών ή βιομηχανικών παραπροϊόντων, καθώς και διεργασιών καταλυτικού πολυμερισμού και πολυμερισμού ελευθέρων ριζών, β) στην καλλιέργεια βακτηρίων και μικροφυκών και στην αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας τους, γ) στη μοντελοποίηση, ρύθμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικής λειτουργίας χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους, δ) στη μελέτη φαινομένων μεταφοράς μάζας και ενέργειας σε βιοχημικούς αντιδραστήρες και αντιδραστήρες πολυμερισμού και ε) στην κλιμάκωση μεγέθους (scale-up) χημικών και βιοχημικών διεργασιών.
Το ερευνητικό του έργο του έχει αποφέρει μέχρι τώρα 31 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης με κριτές (συνολικές ετεροαναφορές (Scopus: 340, Google Scholar: 509); h-index (Scopus: 9, Google Scholar: 11) και πάνω από 70 συνεδριακές εργασίες με κριτές. Είναι επιβλέπων καθηγητής σε 4 διδακτορικές διατριβές (και συνεπιβλέπων σε 5 διδακτορικές διατριβές), έχει επιβλέψει 2 μεταπτυχιακές διατριβές και 14 διπλωματικές εργασίες, ενώ ήταν μέλος εξεταστικής επιτροπής 12 διδακτορικών διατριβών.
Image

Γεωργία Παπαπαναγιώτου

Η Γεωργία Παπαπαναγιώτου είναι κάτοχος Ενιαίου και Αδιάσπαστου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSci) στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειας» (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ) με ειδίκευση στον πολυφασικό χαρακτηρισμό εμπορικώς καλλιεργούμενων μικροφυκών καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» (Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ε.Α.Π) με ειδίκευση στην παραμετροποίηση της καλλιέργειας μικροφυκών σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω της εφαρμογής κλασματικών παραγοντικών πειραμάτων. Από το 2020 είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος αυτότροφης καλλιέργειας μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας μέσω στοχευμένης βιοδιύλησης της παραγόμενης βιομάζας.
Image

Χριστίνα Σαμαρά

Η Χριστίνα Σαμαρά αποφοίτησε από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2021. Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της εργασίας ασχολήθηκε με την μελέτη της επίδρασης της σύστασης του θρεπτικού μέσου και της έντασης του φωτός στην παραγωγικότητα και στην περιεκτικότητα σε μακρομόρια τεσσάρων στελεχών μικροφυκών. Από τον Ιανουάριο του 2022 είναι Υποψήφια Διδάκτορας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την βελτιστοποίηση της παραγωγής και της απομόνωσης ασταξανθίνης από το μικροφύκος Haematococcus pluvialis για την χρήση της στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών. Μέχρι στιγμής έχει 1 ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο. 

Μέλη ομάδας ΔΙΠΑΕ

Image

Ελένη Καλογιάννη

Η Ελένη Π. Καλογιάννη είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος από το 2009. Από το 2019 είναι Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η επιστημονική της εξειδίκευση αφορά την Επιστήμη και Τεχνολογία των Τροφίμων με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας και τη μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών λιπαρών και πολυφασικών συστημάτων καθώς και τη μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων. Έχει εικοσαετή ερευνητική εμπειρία και είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε σειρά ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και έργων απευθείας χρηματοδοτούμενων από την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων. Το 2021 είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε 5 έργα με αντικείμενο την τεχνολογία παραγωγής λιπαρών από μη συμβατικές πρώτες ύλες και το χαρακτηρισμό τους καθώς και την τεχνολογία και ποιοτικό έλεγχο γαλακτωμάτων. Είναι κάτοχος και εφευρέτης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει 37 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (Scopus h-index:13) και πάνω από 50 δημοσιεύσεις έγκριτα διεθνή και εθνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε 13 επιστημονικά περιοδικά κατηγοριοποιημένα στο δείκτη απήχησης SCI. Έχει διοργανώσει αυτόνομα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετέχει σε πληθώρα οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Το 2021 συμμετέχει στη διοργάνωση του 35ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Διεπιφανειών και Κολλοειδών και στη διοργάνωση του συνεδρίου του Greek Lipid Forum σε συνεργασία με την Ευρωπαίκή Ομοσπονδία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Λιπιδίων (European Federation for the Science and Technology of Lipids). Αποτελεί μέλος του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Λιπιδίων και εθνική εκπρόσωπο στον ίδιο οργανισμό. Αποτελεί μέλος Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙ.ΠΑ.Ε. Έχει διατελέσει ακαδημαϊκά υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας του ΑΤΕΙΘ για 4 έτη. Είναι εκπρόσωπος του ΔΙΠΑΕ στην Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life” και συντονίστρια της ομάδας εργασίας «Βιώσιμη Παραγωγή Προϊόντων Διατροφής» υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Είναι εκπρόσωπος του ΔΙΠΑΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) καθώς και στο OLEAGroup.
Image

Στέλιος Εξαρχόπουλος

Ο Στέλιος Εξαρχόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με εξειδίκευση τη Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Επίσης έχει λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας. Έχει συμμετάσχει σε 13 ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν α) στην απομόνωση και χαρακτηρισμό υδροκολλοειδών & στην παραγωγή εξωπολυσακχαριτών σε πιλοτική κλίμακα, β) στις χρωματογραφικές αναλύσεις λιπών-ελαίων, γ) στην τεχνολογία και ρεολογία γαλακτοκομικών προϊόντων, δ) στη μορφολογία και δομή τροφίμων, ε) στη θερμική ανάλυση πολυμερών.Το ερευνητικό του έργο του έχει αποφέρει μέχρι τώρα 26 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης με κριτές (συνολικές ετεροαναφορές (Scopus: 656, Google Scholar: 746); h-index (Scopus: 14, Google Scholar: 15) και 34 συνεδριακές εργασίες με κριτές.
Image

Δέσποινα Γεωργίου

Η Δέσποινα Γεωργίου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Έλαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ (2012) και διαθέτει ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των 13 ετών, με την ενεργή της συμμετοχή της σε 5 ευρωπαϊκά, 7 εθνικά και 7 ιδιωτικής χρηματοδότησης ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν (α) τη μελέτη της τριχοειδούς διείσδυσης σε μικρο/νανο πορώδη μέσα, (β) την ανάπτυξη ανόργανων και υβριδικών υλικών με τεχνικές υγρής χημείας, εκτύπωσης και κενού με εφαρμογή στην ενθυλάκωση και συσκευασία τροφίμων, φαρμακευτικών σκευασμάτων και ηλεκτρονικών διατάξεων, (γ) την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών για την παραλαβή ελαίων από διαφορετικές πηγές και (δ) τον χαρακτηρισμό ιδιοτήτων των ελαίων. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει έως τώρα 32 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (συνολικές ετεροαναφορές -434 Scopus ); h-index (Scopus: 11), 1 κεφάλαιο σε επιστημονικό βιβλίο και περισσότερες από 75 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Μέλη Ομάδας ΙΔΕΠ-EKETA

Image

Στέλλα Μπεζεργιάννη

Η Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη είναι Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Από το 2005 η Δρ. Μπεζεργιάννη ασχολείται με την έρευνα γύρω από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για παραγωγή και βελτιστοποίηση σύγχρονων καυσίμων και βιοκαυσίμων, όπως την παγκόσμια πρωτοτυπία παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς από καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία τηγανελαίου, που απέσπασε βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί» από τη Eurobank και τον Σ.Ε.Β. Η Δρ. Μπεζεργιάννη είναι επιστημονική υπεύθυνη σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη βιομηχανία, που συμπεριλαμβάνει τη θέση του ανώτερου μηχανικού στη Δ/νση Έρευνας & Τεχνολογίας στην ExxonMobil στις ΗΠΑ, καθώς και του συμβούλου στην FMC Corporation στις ΗΠΑ και στην Air Liquide Hellas. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει πάνω από 55 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Scopus: 1538 αναφορές, h index=19), κεφάλαια σε βιβλία και περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.
Image

Λουκία Χρυσικού

Η Δρ. Λουκία Χρυσικού είναι συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 2011. Είναι Χημικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη χημεία περιβάλλοντος (2003) και διδακτορικό δίπλωμα (2009) από το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ. Η Δρ. Χρυσικού έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε ερευνητικές και τεχνολογικές υπηρεσίες με βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών ανάλυσης κύκλου ζωής παραγωγικών διεργασιών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καυσίμων και βιοκαυσίμων. Παράλληλα ασχολείται με την αξιολόγηση της σταθερότητας των καυσίμων και βιοκαυσίμων, καθώς και με τη μελέτη των μηχανισμών οξείδωσής τους. Έχει 14 δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 2 κεφάλαια σε βιβλία και >40 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
Image

Γεωργία Καστρινάκη

Η Δρ. Γεωργία Καστρινάκη (PhD, ΠΔΜ, MSc Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις, ΕΜΠ, Φυσικός, ΑΠΘ), είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με 12 χρόνια εμπειρία στην επιστήμη των υλικών με εξειδίκευση στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό νανοδομημένων σωματιδίων με τεχνικές αερολυμάτων και υγρής χημείας για ενεργειακές, περιβαλλοντικές, φαρμακευτικές και τοξικολογικές εφαρμογές. Έχει ασχοληθεί με τη σύνθεση και αξιολόγηση καταλυτικών υλικών για οξειδωτικές εφαρμογές καθώς και με τη σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων για εφαρμογές μεταφοράς φαρμάκων καθώς και με πληθώρα on-line και ex-situ τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών. Έχει συμμετέχει σε πάνω από 10 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και είναι συγγραφέας σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Image

Αθανάσιος Δημητριάδης

Ο Αθανάσιος Δημητριάδης πήρε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παράρτημα του ΑΠΘ το 2008. Από το 2010 έως σήμερα εργάζεται στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το ερευνητικό του πεδίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση υψηλής αειφορίας καυσίμων και βιοκαυσίμων, καθώς και τη βελτιστοποίηση νέων πετρελαϊκών τεχνολογιών. Παράλληλα, από το 2012 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο ΑΠΘ υπό την επίβλεψη του καθ. κ. Ζήση Σαμαρά στο τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών. Στόχος της διδακτορικής του έρευνας είναι η πειραματική και θεωρητική επίδραση των υδρογονοεπεξεργασμένων φυτικών ελαίων στη λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσης καθώς και των συστημάτων αντιρρύπανσής τους. Μέχρι σήμερα έχει αρκετές δημοσιευμένες έρευνες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων παγκόσμιας εμβέλειας. Επίσης έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα καθώς και σε έρευνες παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες.
Image

Δημήτριος Λιάκος

Ο Δημήτριος Λιάκος έλαβε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική σχόλη του ΑΠΘ με βαθμό Άριστα τον Ιούλιο του 2020. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, με αντικείμενο την ανάπτυξη της διεργασίας της υδροθερμικής υγροποίησης διαφόρων τύπων βιομάζας για την παραγωγή βιοελαίου και βιοκαυσίμων, υπό την επίβλεψη του καθ. κ. Κώστα Τριανταφυλλίδη. Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2020 είναι μεταπτυχιακός υπότροφος στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ασχολείται με την ανάπτυξη της διεργασίας υδροθερμικής υγροποίησης υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοελαίου.

Μέλη Ομάδας ΠΑΘΕ

Image

Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης

Ο Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πτυχιούχος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές (M.Sc.) και διδακτορικές (Ph.D.) σπουδές στις υδατοκαλλιέργειες στο University of Stirling (UK) και μετεκπαίδευση στη διαχείριση υδρόβιων πόρων στο Asian Institute of Technology (Ταϋλάνδη). Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, και βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DCI/B-EC, PTS Programme) για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας. Το γνωστικό αντικείμενο του είναι «Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών» και διδάσκει επί σειρά ετών μαθήματα όπως «Διατροφή ιχθύων», «Τεχνολογία Ιχθυοτροφών» και «Υδατοκαλλιέργειες». Έχει επιβλέψει και ήταν μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε πληθώρα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών (συνολικά 90). Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε συνολικά 24 ερευνητικά προγράμματα (εθνικά και διεθνή) εκ των οποίων σε 6 ήταν/είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος, έχοντας παράλληλα συνέργειες με τη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας και της παρασκευής ιχθυοτροφών. Είναι μέλος της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Υδατοκαλλιεργειών (ΕΤΕΠΥ), της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (ΕΖΕ), του ΓΕΩΤΕΕ, του European Aquaculture Society κ.α. Επίσης, είναι μέλος του μητρώου αξιολογητών της ΓΓΕΤ, κριτής και μέλος συντακτικής επιτροπής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει 29 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά SCI, 85 ανακοινώσεις σε εθνικά & διεθνή συνέδρια, h-index=10, citations=307.
Image

Νικόλαος Κατσούλας

Ο Δρ Ν. Κατσούλας είναι Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΠΑΘΕ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Αγροτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΙΑΣΩΝ. Έχει περισσότερα από 15 έτη προϋπηρεσίας στο ΠΑΘΕ με ανάλογη διδακτική και διοικητική εμπειρία. Εξειδικεύεται στα θερμοκήπια με έμφαση στα παρακάτω: σχεδιασμός, έλεγχος περιβάλλοντος, εξοπλισμός, διαχείριση της άρδευσης (έδαφος-υδροπονία), ανάπτυξη και χρήση προσομοιωμάτων, υλικά κάλυψης & σκίασης, αυτοματισμοί, αισθητήρες, συστήματα παραγωγής μικροφυκών. Έχει συμμετάσχει σε 45 ερευνητικά έργα (Εθνικά & Ευρωπαϊκά). Έχει 76 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά SCI & 180 ανακοινώσεις σε εθνικά & διεθνή συνέδρια, h-index=22, citations>1700. Είναι μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), στην οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. την περίοδο 2011-2013 και εκπρόσωπος της ΕΓΜΕ στη EurAgEng. Τέλος, είναι Senior Editor του διεθνούς περιοδικού Biosystems Engineering του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Μέλη Ομάδας Verd

Image

Αλέξανδρος Λίτινας

Ο Αλέξανδρος Λίτινας έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Sustainable Energy Technology» από το Delft University of Technology. Από τον Ιούνιο 2010 κατέχει τη θέση του διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Verd. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την οργάνωση της έρευνας για νέα προϊόντα και διεργασίες, την οργάνωση του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, την οργάνωση και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, τη συμμετοχή στην αναζήτηση λύσεων σε τυχόν προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας ή στην βελτίωση αυτής καθώς και την ανάπτυξη γνώσεων σε διάφορους τομείς ώστε να μπορεί να προτείνει και να αξιολογεί τυχόν νέες δραστηριότητες της εταιρείας. Επιπρόσθετα είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε φορείς που αφορούν ποιοτικές προδιαγραφές σχετικές με τα καύσιμα/βιοκαύσιμα, όπως στο European Biodiesel Board Technical Working Group και στο CEN/TC19 Working Group 24 (προδιαγραφές ποιότητας ντήζελ/βιοντήζελ). Στο παρελθόν έχει ακόμη εργαστεί ως ερευνητής στο Delft University of Technology.
Image

Θεοχάρης Ανδριανός

Ο Θεοχάρης Ανδριανός είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες, RWTH Aachen University, Γερμανία. Εργάζεται στη Verd από το 2007 ως Διευθυντής Εκμετάλλευσης με μακρά εμπειρία στην εγχώρια και διεθνή αγορά του τηγανέλαιου, στην παραγωγή βιοντήζελ και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ από το 2018 κατέχει τη θέση του διευθυντή ανάπτυξης ολεοχημικών προϊόντων.
Image

Μαρία Χατζοπούλου

Η Μαρία Χατζοπούλου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ. Εργάζεται στη Verd από το 2007 στον Ποιοτικό Έλεγχο και την Έρευνα και Ανάπτυξη. Έχει μακρά εμπειρία σε χημικές αναλύσεις βιοντήζελ και άλλων υγρών βιοκαυσίμων καθώς και τηγανελαίων.

Image

Δήμητρα Δημητρίου

Η Δήμητρα Δημητρίου είναι πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και εργάζεται στη Verd από τον Οκτώβριο του 2010 ως διοικητικό προσωπικό και υποστηρικτικά στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Έχει εργαστεί ως χημικός-αναλυτής στο χημικό εργαστήριο της εταιρείας στα πλαίσια της πρακτικής της εργασίας κατά την οποία εκπαιδεύτηκε στη χρήση όλων των οργάνων του εργαστηρίου καθώς και σε εργαστηριακές παρασκευές.
Image

Ιωάννης Τσάκαλος

Ο Ιωάννης Τσάκαλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και εργάζεται στη Verd από τον Ιανουάριο του 2014 αρχικά ως υπεύθυνος βάρδιας και από το 2017 και μετά ως διοικητικό προσωπικό ενώ παράλληλα εργάζεται και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ελεγκτής ποιότητας στην εταιρεία EADS 3S.

Μέλη Ομάδας ΠΙΝΔΟΣ

Image

Δημήτριος Κότογλου

Γεννήθηκε το 1974 στην Ανατολή Ιωαννίνων και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου και παρακολούθησε τον κύκλο Οινολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Έχει εισαχθεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Τομέα των Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Εργάζεται στον ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» από το 2002 έως το 2005 ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Έλεγχου στο Πτηνοσφαγείο, ως Προϊστάμενος Παραγωγής από το 2005 έως το 2008 και από τότε ως Διευθυντής Παραγωγής.
Κατά το έτος 2011 απασχολήθηκε σαν Εκπαιδευτής σε πρόγραμμα κατάρτισης «Product Manager Βιολογικών προϊόντων». Συμμετείχε επίσης στο Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Προσδιορισμός τεχνικών και τεχνολογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφικών μονάδων Green Poultry» της ΓΓΕΤ, που υλοποιήθηκε στη δράση «Συνεργασία» με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Image

Απόστολος Πατσιάς

Κάτοχος Πτυχίου Βιολογίας, Msc Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
1999-σήμερα:Υπεύθυνος Χημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, “Η ΠΙΝΔΟΣ” Α.Π.Σ.Ι. Μικροβιολογικές, Χημικές και Μοριακές αναλύσεις σχετικές με ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, ζωοτροφών, πρωτογενούς παραγωγής , νερών, υγρών και στερεών αποβλήτων
2016-σήμερα: Μέλος επιτροπής ποιότητας και ασφάλειας τροφών, βιομηχανία ιχθυοτροφών IRIDA SA, Φασματομετρία NIR.
2015-σήμερα: Εκπαιδευτής, Haward Technology ME. Ορθές εργαστηριακές πρακτικές, επεξεργασία νερού, στατιστική εργαστηριακών αναλύσεων, επεξεργασία αποβλήτων.
1997-1999, Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου, φαρμακοβιομηχανία Help LTD. Ποιοτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι κατά την παραγωγή φαρμάκων.
1996-1998, Βιολόγος-Επιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Χημικές και βιολογικές παράμετροι και περιβαλλοντικοί δείκτες υδάτινων οικοσυστημάτων.
Image

Κωνσταντίνος Θεοχάρης

Κάτοχος πτυχίου τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ με κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής .
Από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε στην Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ,όπου απασχολήθηκε στο ΟΣΔΕ 2000 ως μέλος επιτροπών ελέγχων , με ποιοτικούς ελέγχους φυτικών τροφίμων βαθιάς κατάψυξης και στον ΚΑΝ 950/97 ΕΕ -Νέοι Αγρότες -Σχέδια Βελτίωσης -Μείωση Κόστους Πολεοδομικών Αδειών – ΟΔΓΕ.
Προσλήφθηκε το 2001 στον ΑΠΣΙ και εργάστηκε ως υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου ζωοτροφών , υπεύθυνος διατροφής πτηνών και υπεύθυνος για τον καταρτισμό των σιτηρεσίων . Από το 2014 ανέλαβε τη διεύθυνση του εργοστασίου ζωοτροφών , θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα .
Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ISO-22000 και HACCP -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ ΕΛΕΓΧΟΣ , καθώς επίσης και πλήθος συνεδρίων διατροφής πτηνών μεταξύ των οποίων τα ESPN (2011,2013,2015,2017) και WAPSA.
Image

Ιωάννης Κωστής

Γεννήθηκε το 1968 και είναι κάτοχος πτυχίου Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ Γεωπονίας με θέμα Διπλωματικής Εργασίας την Αιγοπροβατοτροφία στην Ήπειρο.
Εργάζεται στον ΑΠΣΙ από το 2002. Την περίοδο 2002-2007 στο Γεωτεχνικό Τμήμα του Συνεταιρισμού ασχολήθηκε με πιστοποιήσεις, εμβολιασμούς, έλεγχους και διαχείριση πτηνοτροφικών μονάδων, έλεγχους απολυμάνσεων, μυοκτονίες-απεντομώσεις, τήρηση ευζωίας πτηνών και προγραμματισμό σφαγών. Από το 2007 έως το 2011 με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πατρογονικών μονάδων, την εκκολαπτικότητα και την παραγωγή αυγών. Από το 2011 έως και σήμερα είναι υπεύθυνος προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και ποιότητας εκτροφών.
Έχει πάρει μέρος σε εκπαίδευση προγράμματος σαλμονέλωσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονέλων και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά για την απόδοση απολυμαντικών, CV (ομοιομορφία σμηνών), ποιοτικά προβλήματα σφάγιου σε συνεργασία με τον Dr Wim Tondeuer DVM-Zinpro και αξιολόγηση μονάδων παραγωγής σε συνεργασία με τον Drs Tommy Van Limbergen phD (Ghend University-Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health)
Image

Πετρούλα Βίκυ Τσικούρα

Γεννήθηκε το1969 και έχει σπουδάσει Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στο 1ο Τ.Ε.Λ Ιωαννίνων.
Το 1988 έκανε πρακτική άσκηση στο κρατικό Αιματολογικό εργαστήριο και το 1989 στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζηκώστα. Στον ΑΠΣΙ εργάζεται από το 2004 ως Βοηθός Χημικού – Μικροβιολογικού Εργαστήριου.
Image

Άγγελος Σαμπατακάκης

Κάτοχος πτυχίου Οικονομικού τμήματος ΑΣΟΕΕ.
Εργάστηκε από το 1984 έως το 1995 στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. Αρχικά στην Διεύθυνση Πωλήσεων και έπειτα στην Διεύθυνση Αγορών. Το 1994 διετέλεσε Διευθυντής Αγορών Αλλοιώσιμων, όπου μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και το συντονισμό ομάδας εργασίας προς διερεύνηση της αγοράς βάσει των εκάστοτε αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγαθών που να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών-καταναλωτών, αλλά και να διαφοροποιούν πλήρως την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές μετά την εκπλήρωση του προγράμματος.
Από το 1995 έως το 2002 ως Διευθυντής Αγορών Αλλοιώσιμων στην METRO Α.Ε.Β.Ε. ασχολήθηκε με τη δημιουργία νέων project με θέμα την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Από το 2002 έως το 2005 διετέλεσε Διευθυντής Αγορών τροφίμων στην METRO Α.Ε.Β.Ε..
Από το 2005 έως και σήμερα εργάζεται στην Εμπορική Διεύθυνση του ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ», αρχικά ως υπεύθυνος λογαριασμού αλυσίδων Super Market και μεγάλων πελατών, έπειτα ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Αθήνας και τέλος ως Εμπορικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού.

Μέλη Ομάδας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

Image

Ιωάννα Μελικίδου

Η Ιωάννα Μελικίδου είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 1997 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο τμήμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.
Με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στο πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου , Διασφάλισης Ποιότητας , Παραγωγής και Έρευνας και Ανάπτυξης και πλέον την τελευταία δεκαετία σε επιτελικές θέσεις ως Διευθύντρια στα τμήματα Ποιότητας και R&D . Τα τελευταία οκτώ χρόνια εργάζεται στην Γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη ως Διευθύντρια Ποιότητας και R&D.
Για το διάστημα 2010-2018 το τμήμα R&D του οποίου είναι επικεφαλής της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ βελτίωσε ποιοτικά το σύνολο των προϊόντων και δημιούργησε πλέον των 12 καινούργιων προϊόντων στις κατηγορίες των γιαουρτιών , των γλυκών επιδορπίων και των χυμών.
Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος για την ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ , στο ερευνητικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 11-ΣΥΝ-1701-2 με τίτλο «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού» το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2015 . Συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού της του νέου τμήματος γιαούρτης επιδορπίων στη εταιρία.
Image

Ιωάννης Μπίκος

Ο Ιωάννης Μπίκος είναι Χημικός Μηχανικός. Αποφοίτησε από το Α.Π.Θ. την Πολυτεχνική Σχολή τμήμα Χημικών Μηχανικών το 2008 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τίτλο Master of Business Administration το οποίο και ολοκλήρωσε το 2013.
Επαγγελματική εμπειρία 11 ετών στο πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου και της Παραγωγής σε βιομηχανίες Καπνού και Τροφίμων. Σήμερα εργάζεται στην Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ως Διευθυντής παραγωγής. Συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού της του νέου τμήματος γιαούρτης επιδορπίων στη εταιρία καθώς και στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος ΕΣΠΑ 11-ΣΥΝ-1701-2 με τίτλο «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού» το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2015.
Image

Καραπίττας Γεώργιος

Ο Γεώργιος Καραπίττας είναι Ηλεκτρολόγος με 35ετή επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανίες στο τμήμα τεχνικού ελέγχου και συντήρησης. Σήμερα εργάζεται στην Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ως Υπεύθυνος Συντήρησης
Image

Καμάρης Τριαντάφυλλος

Ο Τριαντάφυλλος Καμάρης είναι Τεχνολόγος Τροφίμων.Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 2002. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Παραγωγής ως Υπεύθυνος Τμήματος Γιαούρτης.
Image

Μαρία Αγαπητού

Η Μαρία Αγαπητού είναι Λογίστρια. Αποφοίτησε το 1999 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ σχολή Διοίκησης και Οικονομίας , τμήμα Λογιστικής. Εργάζεται για 17 χρόνια στην Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. στη Διεύθυνση Οικονομικού , στο τμήμα Λογιστηρίου.
Image

Νικόλαος Μάμμος

Ο Νικόλαος Μάμμος είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 2016. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου.
Image

Σέργιος Γρηγοριάν

Ο Σέργιος Γρηγοριάν είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 2015. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου.
Image

Παρασκευή Κοτατσαποϊκίδου

Η Παρασκευή Κοτσαποϊκίδου είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙ Καρδίτσας το 2017. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ως Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου