Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα

Το ερευνητικό έργο ΗΛΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει ως κύριο στόχο να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των μικροφυκών, έτσι ώστε να ενταχθούν ουσιαστικά και μαζικά στα διάφορα στάδια της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών

Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα

Το ερευνητικό έργο ΗΛΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει ως κύριο στόχο να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των μικροφυκών, έτσι ώστε να ενταχθούν ουσιαστικά και μαζικά στα διάφορα στάδια της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών

Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα

Το ερευνητικό έργο ΗΛΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει ως κύριο στόχο να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των μικροφυκών, έτσι ώστε να ενταχθούν ουσιαστικά και μαζικά στα διάφορα στάδια της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών

espa

ΉΛΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα

Φορείς Υλοποίησης

ΑΠΘ, ΔΙΠΑΕ, ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, ΠΑΘΕ, VERD, ΠΙΝΔΟΣ, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

Δράση

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Χρηματοδοτική Αρχή

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ & ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Προϋπολογισμός Έργου

999.410,75€

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

about-dossier1

Το συνεργατικό έργο ΗΛΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει ως κύριο στόχο να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των μικροφυκών, έτσι ώστε να ενταχθούν ουσιαστικά και μαζικά στα διάφορα στάδια της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών. Επιπλέον, φιλοδοξεί να απαντήσει στις ανακύπτουσες τεχνολογικές προκλήσεις αναφορικά με τη φωτοσυνθετική καλλιέργεια μικροφυκών ανοίγοντας το δρόμο για την δημιουργία ενός βιοδιυλιστηρίου μικροφυκών όπου ενώ προτεραιότητα θα είναι τα προϊόντα διατροφής (ανθρώπινης, ζωικής, ψαριών), η παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας από υπολειμματικά κλάσματα της βιομάζας των μικροφυκών θα επιδιωχθεί παράλληλη ολοκληρώνοντας τη γκάμα προϊόντων του βιοδιυλιστηρίου και λειτουργώντας συνεργιστικά στην αειφορία και οικονομικότητα της εγκατάστασης. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει μελέτες κλιμάκωσης της παραγόμενης τεχνολογίας καθώς και τεχνο-οικονομική μελέτη εμπορικής εκμετάλλευσης του βιοδιυλιστηρίου μικροφυκών, ενώ παράλληλα θα γίνει αξιολόγηση των κοινωνικό-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του βιοδιυλιστηρίου μικροφυκών.
 
Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται:
  • η αύξηση της παραγωγικότητας στην πρωτογενή ζωική παραγωγή των παραγωγικών φορέων του έργου,
  • η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων των παραγωγικών φορέων του έργου,
  • η ασφαλή και αποτελεσματική εισροή των νέων/βελτιωμένων προϊόντων στην υπάρχουσα εγχώρια αγορά και
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πρωτοπορίας των παραγωγικών φορέων του έργου σε ξένες αγορές.

Χρονοδιάγραμμα

29 Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης

29 Σεπτεμβρίου 2020

9 Ιουλίου 2021

Έναρξη της πιλοτικής καλλιέργειας μικροφυκών

Στις 9 Ιουλίου ξεκίνησε η 1η πιλοτική καλλιέργεια του μικροφύκους Monoraphidium-like sp. στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

28 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερομηνία Λήξης

28 Σεπτεμβρίου 2023