espa

Δομή


Για την υλοποίηση του έργου έχει αναπτυχθεί μια στρατηγική με σαφή καταμερισμό και αλληλουχία δράσεων που συνιστούν έξι διακριτές κι αυτόνομες Ενότητες Εργασιών (ΕΕ) μεταξύ των οποίων προβλέπεται συγκεκριμένη αλληλοτροφοδότηση πληροφορίας και ανάδραση που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του έργου.

 

EE1: Πρωτοπόρα διεργασία βέλτιστης παραγωγής βιομάζας μικροφυκών από τα επιλεγμένα στελέχη

Η ΕΕ1 έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου τεχνολογίας καλλιέργειας επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών που θα επιτρέπει υψηλό βαθμό παραγωγικότητας και εκλεκτική στόχευση σε ενδοκυττάρια πρωτογενή προϊόντα (πρωτεΐνες, λιπίδια, σάκχαρα) με την προοπτική να αποτελέσουν διατροφικά συστατικά που θα αυξήσουν ποσοτικά την παραγωγικότητα και θα ενισχύσουν ποιοτικά την πρωτογενή ζωική παραγωγή αλλά και θα αναβαθμίσουν ποιοτικά και δευτερογενούς παραγωγής προϊόντα ανθρώπινης διατροφής.

ΔΡΑΣΗ 1.1: Εργαστηριακές μελέτες αξιολόγησης επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών ως προς την παραγωγικότητα και τη σύσταση της βιομάζας.

ΔΡΑΣΗ 1.2: Ανάπτυξη στρατηγικών καλλιέργειας μικροφυκών υψηλής παραγωγικότητας επιλεγμένων προϊόντων.

ΔΡΑΣΗ 1.3: Καινοτόμο κλειστό σύστημα καλλιέργειας μικροφυκών υψηλής παραγωγικότητας.

ΔΡΑΣΗ 1.4: Μελέτη κλιμάκωσης και δυνατότητας συνεχούς λειτουργίας της προτεινόμενης τεχνολογίας καλλιέργειας μικροφυκών.

 

EE2: Αποτελεσματική αξιοποίηση της φωτεινής ενέργειας για φωτοσυνθετικά συστήματα

Η ΕΕ2 έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη πολύ-λειτουργικών υλικών που συνδυάζουν φωτονικές και μαγνητικές ιδιότητες. Σκοπός είναι η χρήση των υλικών αυτών σε καλλιέργειες μικροφυκών για την επίτευξη της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης τους ιδιαίτερα υπό συνθήκες έλλειψης ή μείωσης της έντασης φωτεινής ακτινοβολίας (ηλιακής ή τεχνητής).

ΔΡΑΣΗ 2.1: Σύνθεση ανόργανων σωματιδίων φωταύγειας επιλεγμένου μήκους κύματος φωτός.

ΔΡΑΣΗ 2.2: Βελτιστοποίηση έντασης και διάρκειας ακτινοβολίας σωματιδίων.

ΔΡΑΣΗ 2.3: Συνδυασμός φωταύγειας και μαγνητισμού στα σωματίδια.

ΔΡΑΣΗ 2.4: Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των ιδιοτήτων των σωματιδίων.

 

EE3: Αξιολόγηση της διατροφικής δυναμικής των μικροφυκών

Η ΕΕ3 έχει ως αντικείμενο τον πλήρη χαρακτηρισμό, ποσοτικό και ποιοτικό, του ενδοκυττάριου περιεχομένου της βιομάζας των επιλεγμένων στελεχών των μικροφυκών και την αποτίμηση της προοπτικής καθενός εκ των συστατικών ενδιαφέροντος (κλάσμα πρωτεϊνών, κλάσμα λιπαρών οξέων, κλάσμα σακχάρων, αντιοξειδωτικών, βιταμινών και χρωστικών) ‘η/και του μίγματος αυτών ως πρόσθετων αναβάθμισης προϊόντων ανθρώπινης διατροφής ή ως υποκατάστατων προϊόντων ζωοτροφής και εκτροφής ιχθυηρών.

ΔΡΑΣΗ 3.1: Ανάλυση πρωτεϊνικού περιεχομένου και σακχάρων βιομάζας μικροφυκών.

ΔΡΑΣΗ 3.2: Ανάκτηση σε εργαστηριακή κλίμακα και ανάλυση λιπαρού κλάσματος μικροφυκών.

ΔΡΑΣΗ 3.3: Αξιολόγηση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση άλλων συστατικών ως πρόσθετων σε προϊόντα ανθρώπινης διατροφής.

 

EE4: Αξιοποίηση των επιμέρους κλασμάτων της βιομάζας μικροφυκών στην αγρο-διατροφική αλυσίδα

Η ΕΕ4 έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής ζωοτροφών και προϊόντων εκτροφής ιχθυηρών με ενσωμάτωση συστατικών υψηλής βιολογικής αξίας απο προκατεργασμένη βιομάζα μικροφυκών. Επιπρόσθετα, στην ΕΕ4 θα διενεργηθεί μελέτη αποδοχής των συγκεκριμένων τροφών από τους αντίστοιχους έμβιους πληθυσμούς στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους καθώς και πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος ανθρώπινης διατροφής εμπλουτισμένου με συστατικά μικροφυκών με απώτερο στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, έναντι σχετικών συμβατικών προϊόντων, στην ανθρώπινη υγεία.

ΔΡΑΣΗ 4.1: Πειραματική ανάπτυξη ιχθυοτροφής με προσθήκη βιομάζας μικροφυκών.

ΔΡΑΣΗ 4.2: Πειραματική ανάπτυξη ζωοτροφής πουλερικών με προσθήκη βιομάζας μικροφυκών.

ΔΡΑΣΗ 4.3: Πειραματική ανάπτυξη προϊόντων ανθρώπινης διατροφής με προσθήκη συστατικών βιομάζας μικροφυκών.

 

EE5: Ενεργειακή αξιοποίηση και περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειμμάτων της διεργασίας

Αντικείμενο της ΕΕ5 είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των υπολειμματικών, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, παράπλευρων ρευμάτων των διεργασιών που θα εφαρμοστούν στο προτεινόμενο έργο (ΕΕ1, ΕΕ3 και ΕΕ4). Στο πλαίσιο της ΕΕ5 θα διερευνηθούν διάφοροι τρόποι αξιοποίησης αυτών των απορριμματικών ρευμάτων για παραγωγή χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοκαυσίμων, με σκοπό την αύξηση της απόδοσης χρήσης πόρων, την ενεργειακή βελτιστοποίηση του προτεινόμενου βιοδιυλιστηρίου και/ή την εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο τεχνολογικό σχήμα περιλαμβάνει: α) την υγροποίηση της υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή χημικών προϊόντων, και β) την καταλυτική αναβάθμιση των παραγόμενων λιπιδίων, καθώς και της υγροποιημένης βιομάζας, μέσω υδρογονοεπεξεργασίας, για παραγωγή βιοκαυσίμων, σε πιλοτική κλίμακα.

ΔΡΑΣΗ 5.1: Χαρακτηρισμός υπολειμματικών ρευμάτων.

ΔΡΑΣΗ 5.2: Υδροθερμική υγροποίηση υπολειπόμενης βιομάζας μικροφυκών για παραγωγή χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΔΡΑΣΗ 5.3: Υδρογονοεπεξεργασία λιπιδίων & υγροποιημένης βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων.

 

EE6: Μελέτη αειφορίας και εμπορικής εκμετάλλευσης της προτεινόμενης τεχνολογίας και ανάπτυξη εξωστρέφειας του έργου

Αντικείμενο της ΕΕ6 είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πλάνου που θα επιτρέπει την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας που θα παραχθεί στο έργο, και η ανάδειξη-τεκμηρίωση με οικονομικά μεγέθη κάποιων νέων προτεινόμενων αγορών προσελκύοντας έτσι το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά προτεραιότητα των επιχειρηματικών Φορέων του έργου. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αυτού του στόχου προϋποθέτει ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακού αποτυπώματος αλλά και οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας εγχειρήματος.

ΔΡΑΣΗ 6.1: Ανάλυση κύκλου ζωής στοχευόμενων διατροφικών συστατικών.

ΔΡΑΣΗ 6.2: Τεχνο-οικονομική μελέτη και ανάλυση βιωσιμότητας εγχειρήματος.

ΔΡΑΣΗ 6.3: Στρατηγική εμπορικής εκμετάλλευσης της τεχνολογίας μικροφυκών από τους επιχειρηματικούς Φορείς του έργου.

ΔΡΑΣΗ 6.4: Διάχυση των τεχνολογικών ευρημάτων και των στοιχείων καινοτομίας του έργου.