espa

Παραδοτέο 2.2


Αναβάθμιση των σωματιδίων φωταύγειας με πρόσδοση μαγνητικών ιδιοτήτων για αποτελεσματική ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση.

29.09.2022 - 28.11.2022

Η τεχνική έκθεση θα περιγράφει λεπτομερώς τις συνθήκες σύνθεσης των σωματιδίων με τις συνδυαστικές ιδιότητες φωταύγειας και μαγνητισμού και θα περιλαμβάνει και χαρακτηρισμό αναφορικά με τη χρήση τους σε φωτοβιοαντιδραστήρα (π.χ., κύκλοι επαναχρησιμοποίησής τους, αποτελεσματικότητα ανάκτησης, χρόνος ενεργοποίησης κλπ.).