espa

Research Teams

Team Members of AUTH

Image

Christos Chatzidoukas

Ο Χρήστος Χατζηδούκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Απέκτησε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου (1999-2003) και έχει αναπτύξει εκτεταμένη και πολυδιάστατη ερευνητική εμπειρία (εργαστηριακή και υπολογιστική), μεγαλύτερη των 15 ετών, με την ενεργή συμμετοχή του σε 13 ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά κι εθνικά) σε πέντε εκ των οποίων ήταν επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της ομάδας συντονισμού και παρακολούθησης τους.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν α) στη μηχανική συστημάτων διεργασιών παραγωγής βιοχημικών προϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών με αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών και αγροτικών ή βιομηχανικών παραπροϊόντων, καθώς και διεργασιών καταλυτικού πολυμερισμού και πολυμερισμού ελευθέρων ριζών, β) στην καλλιέργεια βακτηρίων και μικροφυκών και στην αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας τους, γ) στη μοντελοποίηση, ρύθμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικής λειτουργίας χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους, δ) στη μελέτη φαινομένων μεταφοράς μάζας και ενέργειας σε βιοχημικούς αντιδραστήρες και αντιδραστήρες πολυμερισμού και ε) στην κλιμάκωση μεγέθους (scale-up) χημικών και βιοχημικών διεργασιών.
Το ερευνητικό του έργο του έχει αποφέρει μέχρι τώρα 31 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης με κριτές (συνολικές ετεροαναφορές (Scopus: 340, Google Scholar: 509); h-index (Scopus: 9, Google Scholar: 11) και πάνω από 70 συνεδριακές εργασίες με κριτές. Είναι επιβλέπων καθηγητής σε 4 διδακτορικές διατριβές (και συνεπιβλέπων σε 5 διδακτορικές διατριβές), έχει επιβλέψει 2 μεταπτυχιακές διατριβές και 14 διπλωματικές εργασίες, ενώ ήταν μέλος εξεταστικής επιτροπής 12 διδακτορικών διατριβών.
Image

Georgia Papapanagiotou

Η Γεωργία Παπαπαναγιώτου είναι κάτοχος Ενιαίου και Αδιάσπαστου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSci) στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειας» (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ) με ειδίκευση στον πολυφασικό χαρακτηρισμό εμπορικώς καλλιεργούμενων μικροφυκών καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» (Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ε.Α.Π) με ειδίκευση στην παραμετροποίηση της καλλιέργειας μικροφυκών σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω της εφαρμογής κλασματικών παραγοντικών πειραμάτων. Από το 2020 είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος αυτότροφης καλλιέργειας μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας μέσω στοχευμένης βιοδιύλησης της παραγόμενης βιομάζας.
Image

Christina Samara

Christina Samara graduated from the Department of Chemical Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki in November 2021. During her diploma thesis she studied the effect of nutrient composition and light intensity on productivity and macronutrient content of four different microalgae. Since January 2022 she is a PhD Candidate of the Department of Chemical Engineering of AUTh with the object of optimizing the production and extraction of astaxanthin from the microalgae Haematococcus pluvialis for its use in the food and cosmetics industry. So far, she has 1 announcement at an international scientific conference.

Team Members of IHU

Image

Eleni Kalogianni

 Η Ελένη Π. Καλογιάννη είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος από το 2009. Από το 2019 είναι Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η επιστημονική της εξειδίκευση αφορά την Επιστήμη και Τεχνολογία των Τροφίμων με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας και τη μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών λιπαρών και πολυφασικών συστημάτων καθώς και τη μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων. Έχει εικοσαετή ερευνητική εμπειρία και είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε σειρά ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και έργων απευθείας χρηματοδοτούμενων από την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων. Το 2021 είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε 5 έργα με αντικείμενο την τεχνολογία παραγωγής λιπαρών από μη συμβατικές πρώτες ύλες και το χαρακτηρισμό τους καθώς και την τεχνολογία και ποιοτικό έλεγχο γαλακτωμάτων. Είναι κάτοχος και εφευρέτης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει 37 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (Scopus h-index:13) και πάνω από 50 δημοσιεύσεις έγκριτα διεθνή και εθνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε 13 επιστημονικά περιοδικά κατηγοριοποιημένα στο δείκτη απήχησης SCI. Έχει διοργανώσει αυτόνομα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετέχει σε πληθώρα οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Το 2021 συμμετέχει στη διοργάνωση του 35ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Διεπιφανειών και Κολλοειδών και στη διοργάνωση του συνεδρίου του Greek Lipid Forum σε συνεργασία με την Ευρωπαίκή Ομοσπονδία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Λιπιδίων (European Federation for the Science and Technology of Lipids). Αποτελεί μέλος του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Λιπιδίων και εθνική εκπρόσωπο στον ίδιο οργανισμό. Αποτελεί μέλος Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙ.ΠΑ.Ε. Έχει διατελέσει ακαδημαϊκά υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας του ΑΤΕΙΘ για 4 έτη. Είναι εκπρόσωπος του ΔΙΠΑΕ στην Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life” και συντονίστρια της ομάδας εργασίας «Βιώσιμη Παραγωγή Προϊόντων Διατροφής» υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Είναι εκπρόσωπος του ΔΙΠΑΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) καθώς και στο OLEAGroup.
Image

Stelios Exarchopoulos

Ο Στέλιος Εξαρχόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με εξειδίκευση τη Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Επίσης έχει λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας. Έχει συμμετάσχει σε 13 ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν α) στην απομόνωση και χαρακτηρισμό υδροκολλοειδών & στην παραγωγή εξωπολυσακχαριτών σε πιλοτική κλίμακα, β) στις χρωματογραφικές αναλύσεις λιπών-ελαίων, γ) στην τεχνολογία και ρεολογία γαλακτοκομικών προϊόντων, δ) στη μορφολογία και δομή τροφίμων, ε) στη θερμική ανάλυση πολυμερών.Το ερευνητικό του έργο του έχει αποφέρει μέχρι τώρα 26 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης με κριτές (συνολικές ετεροαναφορές (Scopus: 656, Google Scholar: 746); h-index (Scopus: 14, Google Scholar: 15) και 34 συνεδριακές εργασίες με κριτές.
Image

Despoina Georgiou

Η Δέσποινα Γεωργίου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Έλαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ (2012) και διαθέτει ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των 13 ετών, με την ενεργή της συμμετοχή της σε 5 ευρωπαϊκά, 7 εθνικά και 7 ιδιωτικής χρηματοδότησης ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν (α) τη μελέτη της τριχοειδούς διείσδυσης σε μικρο/νανο πορώδη μέσα, (β) την ανάπτυξη ανόργανων και υβριδικών υλικών με τεχνικές υγρής χημείας, εκτύπωσης και κενού με εφαρμογή στην ενθυλάκωση και συσκευασία τροφίμων, φαρμακευτικών σκευασμάτων και ηλεκτρονικών διατάξεων, (γ) την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών για την παραλαβή ελαίων από διαφορετικές πηγές και (δ) τον χαρακτηρισμό ιδιοτήτων των ελαίων. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει έως τώρα 32 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (συνολικές ετεροαναφορές -434 Scopus ); h-index (Scopus: 11), 1 κεφάλαιο σε επιστημονικό βιβλίο και περισσότερες από 75 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Team Members of CPERI - CERTH

Image

Stella Bezergianni

Dr. Stella Bezergianni is a Research Director and head of the Hydroprocessing group of the Chemical Process and Energy Resources Institute (CPERI) of the Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) in Greece. She has obtained her Ph. D. from the department of Chemical Engineering at Lehigh University in Pennsylvania, USA in 2001, after her diploma thesis in Chemical Engineering from Polytechnic School of Aristotle University of Thessaloniki in 1995. She worked at the ExxonMobil Research and Engineering Department in Virginia of the United States since 2001 as a senior engineer, while in 2003 had the opportunity to work in the refinery of ESSO Nederland BV in Rotterdam. Her industrial experience also includes consulting in FMC Corporation (USA) and internship in Air Liquide Hellas. Since 2005, her work focuses on developing new technologies for biofuel optimization and production, such as the global innovation of second-generation biodiesel production from waste cooking oil via catalytic hydroprocessing. This technology has awarded with the second innovation award in the completion “Innovative in Greece” organized by the Hellenic Federation of Enterprise Eurobank and the Federation of Greek Enterprises. Dr. Bezergianni has participated and coordinated several European and national research programs and research activities in collaboration with EU and non-EU industries. She is a member of several scientific and professional organizations. She has >55 publications in peer-reviewed journals (Scopus: 1538 αναφορές, h index=19), book chapters and >150 publications in international and national conference proceedings.
Image

Loukia Chrysikou

Dr. Loukia Chrysikou is a research assistant at the Chemical Process and Energy Resources Institute (CPERI) of the Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) in Greece since 2011. She is a Chemist with a Master degree in Environmental Chemistry (2005) and a Ph.D in Chemistry (2009) from the Aristotle University of Thessaloniki. Dr. Chrysikou has participated in several European and national research programs as well as in research activities in collaboration with national and international industrial partners. Her research activities involve life cycle assessment (LCA) of variant processes producing high-added value products, fuels and biofuels. She is also involved in fuels and biofuels oxidation stability and aging studies. She has 14 publications in peer-reviewed journals, 2 book chapters and >40 publications in international and national conference proceedings.
Image

Georgia Kastrinaki

Dr Georgia Kastrinaki (PhD, UWM, MSc Micorsystems and Nanostructures, NTUA, Physics, AUTH), is an affiliated researcher at the Chemical Process and Energy Resources Institute (CPERI) of the Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) with 12 years of experience in material science with expertise in synthesis and characterization of nanostructured particles with aerosol and sol gel process for energy, environmental, drug and toxicological applications. She has worked on the synthesis and evaluation of oxidation catalytic materials, on the synthesis of magnetic nanoparticles for drug delivery applications and on a variety of on-line and ex-situ material characterization techniques. She has participated in more than 10 European and National research programs and has more than 20 peer review publications.
Image

Athanasios Dimitriadis

Athanasios Dimitriadis obtained a Mechanical Engineer diploma from the University of Western Macedonia - Aristotle University of Thessaloniki in 2008. In 2010 he started working in the Centre for Research and Technology Hellas as a head engineer in HydPro group of CPERI/CERTH, a position he currently holds. His research activities involve the production and evaluation of environmentally friendly fuels and biofuels, development of new technologies for 2nd and 3rd generation biofuels production, as well as optimization of hydroprocessing for biofuels production. Since 2012 he is a PhD candidate under the supervision of Prof. Z. Samaras in the Aristotle University of Thessaloniki, working on experimental and theoretical investigation of the effect of hydrotreated vegetable oils on the operation of internal combustion engines and their anti-pollution systems. He is co-author of numerous scientific publications in technical journals and conference proceedings. He also has participated in various European and national research projects as well as in research activities in collaboration with national and international industrial partners.

Image

Dimitrios Liakos

Dimitrios Liakos received his degree in Chemical Engineering from the Engineering Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki with Excellent degree in July 2020. Since September 2020 he has been enrolled in the doctoral program of the Department of Chemistry of the Aristotle University of Thessaloniki with subject on the development of the hydrothermal liquefaction process of various biomass types for the production of bio-oil and biofuels under the supervision of Prof. K. Triantafyllidis. Also, since November 2020, he has been working as a postgraduate fellow at the Center for Research and Technology Hellas (CERTH), at the Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI) towards the development of hydrothermal liquefaction of residual biomass for bio-oil production.

Team Members of UTH

Image

Ioannis Karapanagiotidis

Ioannis T. Karapanagiotidis is Associate Professor in Fish Nutrition at the Aquaculture Laboratory of the Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, Greece. He holds a B.Sc. in Agriculture-Animal Production (Aristotle University of Thessaloniki, Greece), M.Sc. in Aquaculture (University of Stirling, UK), Ph.D. in Fish Nutrition (University of Stirling, UK) and special training in Aquaculture & Aquatic Resources Management (Asian Institute of Technology, Thailand). He was a scholar of the Greek State Scholarships Foundation and was awarded by the European Commission (PTS Program) for conducting postdoctoral research. His specialization is "Fish Nutrition and Aquafeed Technology" and he teaches for many years courses such as "Fish Nutrition", "Aquafeed Technology" and "Aquaculture". He has supervised and was a member of an advisory committee on a variety of undergraduate, postgraduate and doctoral theses (90 in total). He has participated in 24 funded research programmes (national and international), in 6 of which he was/is the Principal Investigator, while he has synergies with the aquaculture and aquafeed industry. He is a member of several scientific and professional societies (European Aquaculture Society, Hellenic Technological Aquaculture Platform, Greek Zootechnical Society, Greek Geotechnical Chamber etc.). He is a referee and editorial board member in many international scientific journals and conferences. He has 29 publications in SCI international journals, 85 papers in national & international conferences, h-index=10, citations=307.
Image

Nikolaos Katsoulas

Dr. Nikolaos Katsoulas is Professor, Director of the Laboratory of Agricultural Construction and Environmental Control  of the School of Agricultural Sciences of University of Thessaly (UTH) and Director of the Research Institute of Agricultural Development of IASON. He has more than 15 years of teaching, research and administrative experience in UTH. He specializes in greenhouses with emphasis on the following: design, environmental control, equipment, irrigation management (soil-hydroponics), development and use of simulations, roofing & shading materials, automation, sensors, microalgae production systems. He has participated in 45 research projects (National & European). Has 76 publications in international SCI journals & 180 papers in national & international conferences, h-index = 22, citations> 1700. He is a member of the Hellenic Society of Agricultural Engineers (EGME), in which he has served as Chairman of the Board in the period 2011-2013 and representative of EGME in EurAgEng. Finally, he is Senior Editor of the international journal Biosystems Engineering of the publishing house Elsevier.

Team Members of Verd

Image

Alexandros Litinas

Alexandros Litinas holds the position of Research, Development and Quality Control Director at Verd S.A. since June 2010. His duties include organizing the research and development department for new products and processes as well as the quality control laboratory, participating in new research projects, providing troubleshooting/improvements in the main production process and developing knowledge in various technical areas so that he can propose and evaluate new activities of the company. Moreover, he is the company’s delegate in several projects in collaboration with Universities / Research Centres as well as in European Technical Bodies / Associations such as CEN/TC19 Working Group 24 –Specifications of Distillate Fuels and EN/TC19 Joint Working Group 1 - Specifications of Biodiesel. In the past he has worked as a research assistant at Delft University of Technology and as an intern at the Energy Research Centre of the Netherlands. He holds a Degree in Chemical Engineering from Aristotle University of Thessaloniki and a Master of Science Degree from Delft University of Technology in “Sustainable Energy Technology”.
Image

Theocharis Andrianos

Theocharis Andrianos holds a degree in Chemical Engineering from NTUA with postgraduate studies in Economics, RWTH Aachen University, Germany. He has been working at Verd since 2007 as Operating Manager with long experience in the domestic and international markets of Used Cooking Oils, for the production of biodiesel and in the development of new products, while since 2018 he holds the position of Business Development Director of oleochemical products.

Image

Maria Chatzopoulou

Maria Chatzopoulou holds a degree in Chemical Engineering from NTUA with postgraduate studies in Computer Engineering from NTUA. She has been working for Verd since 2007 in Quality Control and in Research and Development. She has extensive experience in the chemical analysis of used cooking oils, biodiesel and other liquid biofuels.

Image

Dimitra Dimitriou

Dimitra Dimitriou is a graduate of Environmental Engineering from the Technological Educational Institute of Western Macedonia and she has been working for Elin Verd since October 2010, as an administrative staff and also as a supporting member of the chemical laboratory. She has previously worked as an analytical chemist for the company during her internship, in which she was trained in the use of the laboratory equipment as well as in laboratory synthesis methods.

Image

Ioannis Tsakalos

Ioannis Tsakalos is a graduate of the Department of Petroleum and Gas Technology of the Technological Educational Institute of Kavala. He has been working for Verd since January 2014, initially as a shift manager and from 2017 and onwards as an administrative staff, while at the same time he is also supporting the research and development department. He has previously worked as a quality controller at EADS 3S.

Team Members of Pindos

Image

Dimitrios Kotoglou

Γεννήθηκε το 1974 στην Ανατολή Ιωαννίνων και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου και παρακολούθησε τον κύκλο Οινολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Έχει εισαχθεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Τομέα των Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Εργάζεται στον ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» από το 2002 έως το 2005 ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Έλεγχου στο Πτηνοσφαγείο, ως Προϊστάμενος Παραγωγής από το 2005 έως το 2008 και από τότε ως Διευθυντής Παραγωγής.
Κατά το έτος 2011 απασχολήθηκε σαν Εκπαιδευτής σε πρόγραμμα κατάρτισης «Product Manager Βιολογικών προϊόντων». Συμμετείχε επίσης στο Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Προσδιορισμός τεχνικών και τεχνολογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφικών μονάδων Green Poultry» της ΓΓΕΤ, που υλοποιήθηκε στη δράση «Συνεργασία» με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Image

Apostolos Patsias

Κάτοχος Πτυχίου Βιολογίας, Msc Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
1999-σήμερα:Υπεύθυνος Χημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, “Η ΠΙΝΔΟΣ” Α.Π.Σ.Ι. Μικροβιολογικές, Χημικές και Μοριακές αναλύσεις σχετικές με ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, ζωοτροφών, πρωτογενούς παραγωγής , νερών, υγρών και στερεών αποβλήτων
2016-σήμερα: Μέλος επιτροπής ποιότητας και ασφάλειας τροφών, βιομηχανία ιχθυοτροφών IRIDA SA, Φασματομετρία NIR.
2015-σήμερα: Εκπαιδευτής, Haward Technology ME. Ορθές εργαστηριακές πρακτικές, επεξεργασία νερού, στατιστική εργαστηριακών αναλύσεων, επεξεργασία αποβλήτων.
1997-1999, Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου, φαρμακοβιομηχανία Help LTD. Ποιοτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι κατά την παραγωγή φαρμάκων.
1996-1998, Βιολόγος-Επιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Χημικές και βιολογικές παράμετροι και περιβαλλοντικοί δείκτες υδάτινων οικοσυστημάτων.
Image

Konstantinos Theocharis

Κάτοχος πτυχίου τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ με κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής .
Από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε στην Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ,όπου απασχολήθηκε στο ΟΣΔΕ 2000 ως μέλος επιτροπών ελέγχων , με ποιοτικούς ελέγχους φυτικών τροφίμων βαθιάς κατάψυξης και στον ΚΑΝ 950/97 ΕΕ -Νέοι Αγρότες -Σχέδια Βελτίωσης -Μείωση Κόστους Πολεοδομικών Αδειών – ΟΔΓΕ.
Προσλήφθηκε το 2001 στον ΑΠΣΙ και εργάστηκε ως υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου ζωοτροφών , υπεύθυνος διατροφής πτηνών και υπεύθυνος για τον καταρτισμό των σιτηρεσίων . Από το 2014 ανέλαβε τη διεύθυνση του εργοστασίου ζωοτροφών , θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα .
Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ISO-22000 και HACCP -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ ΕΛΕΓΧΟΣ , καθώς επίσης και πλήθος συνεδρίων διατροφής πτηνών μεταξύ των οποίων τα ESPN (2011,2013,2015,2017) και WAPSA.
Image

Ioannis Kostis

Γεννήθηκε το 1968 και είναι κάτοχος πτυχίου Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ Γεωπονίας με θέμα Διπλωματικής Εργασίας την Αιγοπροβατοτροφία στην Ήπειρο.
Εργάζεται στον ΑΠΣΙ από το 2002. Την περίοδο 2002-2007 στο Γεωτεχνικό Τμήμα του Συνεταιρισμού ασχολήθηκε με πιστοποιήσεις, εμβολιασμούς, έλεγχους και διαχείριση πτηνοτροφικών μονάδων, έλεγχους απολυμάνσεων, μυοκτονίες-απεντομώσεις, τήρηση ευζωίας πτηνών και προγραμματισμό σφαγών. Από το 2007 έως το 2011 με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πατρογονικών μονάδων, την εκκολαπτικότητα και την παραγωγή αυγών. Από το 2011 έως και σήμερα είναι υπεύθυνος προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και ποιότητας εκτροφών.
Έχει πάρει μέρος σε εκπαίδευση προγράμματος σαλμονέλωσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονέλων και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά για την απόδοση απολυμαντικών, CV (ομοιομορφία σμηνών), ποιοτικά προβλήματα σφάγιου σε συνεργασία με τον Dr Wim Tondeuer DVM-Zinpro και αξιολόγηση μονάδων παραγωγής σε συνεργασία με τον Drs Tommy Van Limbergen phD (Ghend University-Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health)
Image

Petroula Vicky Tsikoura

Γεννήθηκε το1969 και έχει σπουδάσει Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στο 1ο Τ.Ε.Λ Ιωαννίνων.
Το 1988 έκανε πρακτική άσκηση στο κρατικό Αιματολογικό εργαστήριο και το 1989 στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζηκώστα. Στον ΑΠΣΙ εργάζεται από το 2004 ως Βοηθός Χημικού – Μικροβιολογικού Εργαστήριου.
Image

Aggelos Sampatakakis

Κάτοχος πτυχίου Οικονομικού τμήματος ΑΣΟΕΕ.
Εργάστηκε από το 1984 έως το 1995 στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. Αρχικά στην Διεύθυνση Πωλήσεων και έπειτα στην Διεύθυνση Αγορών. Το 1994 διετέλεσε Διευθυντής Αγορών Αλλοιώσιμων, όπου μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και το συντονισμό ομάδας εργασίας προς διερεύνηση της αγοράς βάσει των εκάστοτε αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγαθών που να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών-καταναλωτών, αλλά και να διαφοροποιούν πλήρως την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές μετά την εκπλήρωση του προγράμματος.
Από το 1995 έως το 2002 ως Διευθυντής Αγορών Αλλοιώσιμων στην METRO Α.Ε.Β.Ε. ασχολήθηκε με τη δημιουργία νέων project με θέμα την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Από το 2002 έως το 2005 διετέλεσε Διευθυντής Αγορών τροφίμων στην METRO Α.Ε.Β.Ε..
Από το 2005 έως και σήμερα εργάζεται στην Εμπορική Διεύθυνση του ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ», αρχικά ως υπεύθυνος λογαριασμού αλυσίδων Super Market και μεγάλων πελατών, έπειτα ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Αθήνας και τέλος ως Εμπορικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού.

Team Members of Farm Koukakis

Image

Ioanna Melikidou

Η Ιωάννα Μελικίδου είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 1997 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο τμήμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.
Με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στο πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου , Διασφάλισης Ποιότητας , Παραγωγής και Έρευνας και Ανάπτυξης και πλέον την τελευταία δεκαετία σε επιτελικές θέσεις ως Διευθύντρια στα τμήματα Ποιότητας και R&D . Τα τελευταία οκτώ χρόνια εργάζεται στην Γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη ως Διευθύντρια Ποιότητας και R&D.
Για το διάστημα 2010-2018 το τμήμα R&D του οποίου είναι επικεφαλής της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ βελτίωσε ποιοτικά το σύνολο των προϊόντων και δημιούργησε πλέον των 12 καινούργιων προϊόντων στις κατηγορίες των γιαουρτιών , των γλυκών επιδορπίων και των χυμών.
Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος για την ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ , στο ερευνητικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 11-ΣΥΝ-1701-2 με τίτλο «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού» το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2015 . Συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού της του νέου τμήματος γιαούρτης επιδορπίων στη εταιρία.
Image

Ioannis Mpikos

Ο Ιωάννης Μπίκος είναι Χημικός Μηχανικός. Αποφοίτησε από το Α.Π.Θ. την Πολυτεχνική Σχολή τμήμα Χημικών Μηχανικών το 2008 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τίτλο Master of Business Administration το οποίο και ολοκλήρωσε το 2013.
Επαγγελματική εμπειρία 11 ετών στο πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου και της Παραγωγής σε βιομηχανίες Καπνού και Τροφίμων. Σήμερα εργάζεται στην Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ως Διευθυντής παραγωγής. Συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού της του νέου τμήματος γιαούρτης επιδορπίων στη εταιρία καθώς και στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος ΕΣΠΑ 11-ΣΥΝ-1701-2 με τίτλο «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού» το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2015.
Image

Georgios Karapittas

Ο Γεώργιος Καραπίττας είναι Ηλεκτρολόγος με 35ετή επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανίες στο τμήμα τεχνικού ελέγχου και συντήρησης. Σήμερα εργάζεται στην Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ως Υπεύθυνος Συντήρησης
Image

Triantafyllos Kamaris

Ο Τριαντάφυλλος Καμάρης είναι Τεχνολόγος Τροφίμων.Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 2002. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Παραγωγής ως Υπεύθυνος Τμήματος Γιαούρτης.
Image

Maria Agapitou

Η Μαρία Αγαπητού είναι Λογίστρια. Αποφοίτησε το 1999 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ σχολή Διοίκησης και Οικονομίας , τμήμα Λογιστικής. Εργάζεται για 17 χρόνια στην Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. στη Διεύθυνση Οικονομικού , στο τμήμα Λογιστηρίου.
Image

Nikolaos Mammos

Ο Νικόλαος Μάμμος είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 2016. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου.
Image

Sergios Grigorian

Ο Σέργιος Γρηγοριάν είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙΘ το 2015. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου.
Image

Paraskevi Kotatsapoikidou

Η Παρασκευή Κοτσαποϊκίδου είναι Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΑΤΕΙ Καρδίτσας το 2017. Σήμερα εργάζεται στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ως Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου